Nieruchomości - komunalizacja

Wójt Gminy Raków, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje, że w dniach od 27.03.2017 roku do 28.04.2017 roku, wyłożony będzie, przez Komisję Inwentaryzacyjną, do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Raków obejmujący nieruchomość położoną w Wólce Pokłonnej.
 
Dokumenty zostaną wyłożone w Urzędzie Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, pok. 26, w godz. od 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy Raków, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje, że w dniach od 27.03.2017 roku do 28.04.2017 roku, wyłożony będzie, przez Komisję Inwentaryzacyjną, do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Raków obejmujący nieruchomości położone w Mędrowie.
 
Dokumenty zostaną wyłożone w Urzędzie Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, pok. 26, w godz. od 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy Raków, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje, że w dniach od 27.03.2017 roku do 28.04.2017 roku, wyłożony będzie, przez Komisję Inwentaryzacyjną, do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Raków obejmujący nieruchomości położone w Życinach.
 
Dokumenty zostaną wyłożone w Urzędzie Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, pok. 26, w godz. od 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy Raków, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikachsamorządowych ( Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje, że w dniach od  20.07.2016 roku do 22.08.2016 roku, wyłożony będzie, przez Komisję Inwentaryzacyjną,  do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji na  rzecz Gminy Raków obejmujący nieruchomości stanowiące mienie gminne położone w miejscowości Koziel. 

Wójt Gminy Raków, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje, że w dniach od 27.05.2016 roku do 28.06.2016 roku, wyłożony będzie, przez Komisję Inwentaryzacyjną, do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Raków obejmujący nieruchomość drogową położoną w Papierni 

Wójt Gminy Raków, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje, że w dniach od 24.02.2016 roku do 25.03.2016 roku, wyłożony będzie, przez Komisję Inwentaryzacyjną, do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Raków obejmujący nieruchomości drogowe położone w miejscowości Głuchów-Lasy.

Wójt  Gminy  Raków,  zgodnie  z  art. 17 ust. 4 ustawy  z dnia 10  maja 1990 roku przepisy  wprowadzające ustawę o samorządzie  terytorialnym i ustawę  o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 1990 r., Nr  32,  poz. 191 ze zm.)  informuje,  że   w dniach  od 19.10.2015 roku do 20.11.2015 roku, wyłożony będzie, przez Komisję Inwentaryzacyjną, do  publicznego wglądu spis  inwentaryzacyjny mienia  podlegającego  komunalizacji  na rzecz   Gminy   Raków   obejmujący   nieruchomość położoną w  miejscowości Smyków – działka nr 57/4.

Wójt Gminy Raków, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje, że w dniach od 21.07.2015 roku do 21.08.2015 roku, wyłożony będzie, przez Komisję Inwentaryzacyjną, do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Raków obejmujący nieruchomość położoną w miejscowości Raków /obr.0018/, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 3181.

Wójt Gminy Raków, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje, że w dniach od 09.06.2015 roku do 10.07.2015 roku, wyłożony będzie, przez Komisję Inwentaryzacyjną, do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Raków obejmujący nieruchomość położoną w miejscowości Bardo /obr.0001/, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 309, 311/3, 891, 322 i 323.

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Raków obejmujący nieruchomości stanowiące mienie gminne położone w miejscowości Raków