Nieruchomości - dzierżawa

Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm) informuje  o wywieszeniu w dniach od 9.03. 2017r.  do 31.03.2017r., w Urzędzie Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu  Nr 1/2017 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Gminie Raków w miejscowościach: Rakówka, Drogowle, Pułaczów, Lipiny, Szumsko-Kolonia, Raków. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń, umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków oraz na bip.rakow.pl

Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni w terminie od 14 grudnia 2016 roku wykazu Nr 7/2016 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Gminie Raków.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Raków oraz umieszczony na stronie: bip.rakow.pl

Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm) informuje o wywieszeniu w dniach od 28.07. 2016r. do 19.08.2016r., w Urzędzie Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 6/2016 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Gminie Raków w miejscowościach: Pułaczów, Raków, Rakówka, Drogowle.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń, umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków oraz na w bip.rakow.pl

Wójt Gminy Raków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę do dnia 31 marca 2019 roku, nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm) informuje o wywieszeniu w dniach od 20.04 2016r. do 11.05.2016r., w Urzędzie Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 4/2016 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Gminie Raków.

Wójt Gminy Raków przeznacza do użyczenia stoiska handlowe położone na Płycie Rynku w Rakowie, na działce ewidencyjnej nr 2867. Do użyczenia przeznaczone są 24 miejsca handlowe zlokalizowane pod zadaszeniem. Powierzchnia jednego stoiska wynosi 10 m2. Zainteresowanych proszę o składanie wniosków w terminie do dnia 26 kwietnia 2016 roku. Decyduje kolejność wpływu wniosków. Umowy użyczenia zostaną zawarte na okres od 1 maja 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Wójt Gminy Rakówdziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje o wywieszeniu w dniach od 10.03 2016r. do 31.03.2016r., w Urzędzie Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 3/2016 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Gminie Raków.

Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni w terminie , w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu Nr 2/2016 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w miejscowościach: Raków, Chańcza.

 
Wójt Gminy Raków działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 6 sierpnia 2015 roku  do 27 sierpnia 2015 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, wykazu  Nr 7/2015 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Lipinach.