Ogłoszenia o naborze - jednostki organizacyjne

 

Wójt Gminy Raków informuje, że nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie ul. J.Sienieńskiego 19, 26-035 Raków nie został rozstrzygnięty – brak kandydatów.

dyrektora Szkoły Podstawowej w Bardzie, Bardo 86, 26-035 Raków

Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie, ul. Jana Sienieńskiego 19, 26-035 Raków
Oferowane stanowisko: Kierownik
Komórka organizacyjna:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data ogłoszenia naboru: 7 luty 2017r.
Termin składania dokumentów: 24 luty 2017r.
Liczba etatów: 1 etat
Wymiar czasu pracy: Pełny wymiar czasu pracy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Norbert Barszcz, zam. Koziel, gm. Raków.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie
STANOWISKO: inspektor ds. świadczeń wychowawczych
Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy
Liczba etatów -1 etat

na stanowisko  kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie.

Wójt Gminy Raków informuje, że nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie, ul. J. Sienieńskiego 19, 26-035 Raków nie został rozstrzygnięty – brak kandydatów.

Oferowane stanowisko: Kierownik
Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie, ul. Jana Sienieńskiego 19, 26-035 Raków

Wójt Gminy Raków informuje, że nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie, ul. J.Sienieńskiego 19, 26-035 Raków nie został rozstrzygnięty, z powodu braku kandydatów.

Oferowane stanowisko: Kierownik
Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie, ul. Jana Sienieńskiego 19, 26-035 Raków

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.