ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Raków  Nr 15/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych w 2016 r.

Wójt Gminy Raków
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH W 2016 r.

na wsparcie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych w 2015 r. ogłoszonego zarządzeniem nr 28/2015 Wójta Gminy Raków z dnia 17 marca 2015 r.

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU   WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU   DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW  UPRAWNIONYCH W 2015 r.