Ogłoszenia - oświata

 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków.

Na podstawie art. 78e ustawy o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) Wójt Gminy Raków ogłasza, co następuje:
Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia/ dziecko miesięcznie na terenie Gminy Raków wynosi:

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków na rok szkolny 2016/2017.