Wójt Gminy Raków zawiadamia, że w dniu 19.04.2017 roku wydał postanowienie znak. RŚR.6220.2.2016 podejmujące postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00” w związku z przedłożeniem do tut. Urzędu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Załączniki
Pobierz plik (obwieszczenie_2017_04_19.pdf)obwieszczenie_2017_04_19.pdf
Rozmiar: 0.31 MB | Pobrano: 10 razy | Czas załączenia: 2017-04-19 12:50