Wójt Gminy Raków podaje do publicznej wiadomości  informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. ,, Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”


OBWIESZCZENIE

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Załączniki
Pobierz plik (obwieszczenie_udzial_spoleczenstwa_2017_04_21.pdf)obwieszczenie_udzial_spoleczenstwa_2017_04_21.pdf
Rozmiar: 0.31 MB | Pobrano: 15 razy | Czas załączenia: 2017-04-21 14:17