Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze (Urząd Gminy Raków)

 
na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Rakowie.

Oferowane stanowisko: Radca prawny
Komórka organizacyjna: Urząd Gminy
Data ogłoszenia naboru: 17 marzec 2017r.
Termin składania dokumentów: 29 marzec 2017r.
Liczba etatów: 1 etat

Oferowane stanowisko: Kierownik
Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie, ul. Jana Sienieńskiego 19, 26-035 Raków

na stanowisko podinspektora  w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego  w Urzędzie Gminy w Rakowie

Oferowane stanowisko:    Podinspektor
Komórka organizacyjna:  Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego