na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Rakowie.
Wójt Gminy Raków informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Rakowie został wybrany Pan Maciej Dębicki zamieszkały Kielce.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
 
Wyłoniony kandydat spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonego testu rekrutacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał 53 punkty na 55 możliwych do uzyskania.
 
Oprócz wymaganych kwalifikacji zawodowych oraz stażu pracy w administracji publicznej, wyłoniony kandydat legitymuje się doświadczeniem: w prowadzeniu spraw cywilnoprawnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego; w występowaniu przed sądami administracyjnymi; w redagowaniu aktów normatywnych – uchwał, regulaminów, pism procesowych.
 
 
Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia