Wybory 10 maja 2015 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 
sołectw, w których wyznaczono tablice ogłoszeń na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych na obszarze gminy Raków.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Działając na podstawie zapisu art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że spis wyborców sporządzony dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Raków w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, pokój nr 10 od dnia 20 kwietnia do dnia 04 maja 2015 r. w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do 15.30.

Podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.