Zagospodarowanie przestrzenne

Wójta Gminy Raków o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójta Gminy Raków o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójta Gminy Raków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raków.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raków

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raków.

Wójta Gminy Raków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko