bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

  1. „Przebudowa ul. Górki w Rakowie dz. nr ewid. 2575 w km 0+130 do km 0+270”
  2. „Przebudowa drogi w miejscowości Szumsko Kolonia dz. nr 85 w km 0+500 do km 1+710”.

w przetargu nieograniczonym na: „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Ociesękach o Salę Gimnastyczną wraz z doposażeniem”

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów

dla postępowania o wartości zamówienia do 30 000,00 euro bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej –Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”

najkorzystniejszej na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raków” - 2018 rok.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dot. postępowania na: „Dostawę oprogramowania służącego do zarządzania zasobami IT”

dot. postępowania przetargowego o udzielenie  zamówienia  publicznego  na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY RAKÓW”

Dot. postępowania na: „Dostawę sprzętu komputerowego klasy UTM wraz z integralnym oprogramowaniem realizującym funkcje bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz świadczenie gwarancji i serwisu na dostarczone urządzenie wraz z oprogramowaniem”

dot. postępowania przetargowego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY RAKÓW”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki