bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Podział nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do działek 358/2, 360/1, 362/1, 366/1 w msc. Nowa Huta

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do działek 358/2, 360/1, 362/1, 366/1 w msc. Nowa Huta

Zadanie nr 1. „Przebudowa drogi Bardo Górne dz. nr ewid. 902 w km 0+000 do km 0+600”
Zadanie nr 2 „Modernizacja drogi w m. Nowa Huta odcinek o długości 200 m”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych”.

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych”.

Dotyczy: postępowania pn. „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwaniu ich skutków”

której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na zamówienie pn. „Wykonanie operatów szacunkowych”

dla postępowania o wartości zamówienia do 30 000,00 euro bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.)
„Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków”

dotyczącej postępowania na: „Przebudowa drogi Bardo Podgórze dz. nr ewid. 910, 905, 903, 911/1 do dr. 369036 T w km 0+755 do km 1+950”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki