bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

dotyczącej postępowania na: „Zakup i dostawa nowego aparatu USG”

Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków

złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne Nr sprawy: GOZ.271.1.2018 (informacja – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
 
Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa p.n; „Zakup i dostawa nowego aparatu USG” dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Rakowie.

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Górki w Rakowie o łącznej  długości  ok. 0,280 km

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie: „Zakup i dostawa nowego aparatu USG”

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Górki w Rakowie o łącznej długości ok. 0,280 km 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  pn. „Budowa  wodociągu Bardo ”. 

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”.

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy Raków”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki