bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy Raków”.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  pn. „Budowa  wodociągu Bardo”

Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2018 roku

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na: Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na: Rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy Raków

Budowa wodociągu Bardo

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Dostawę i montaż 13 szt fabrycznie nowych stacji roboczych z systemem operacyjnym i 13 szt nowych monitorów i rozszerzoną gwarancją 5 lat do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie”

dot. przetarg nieograniczony pn. ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Raków”

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę i montaż 13 szt fabrycznie nowych stacji roboczych z systemem operacyjnym i 13 szt nowych monitorów do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki