bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł

na zadanie  pn. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bardzie ”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Zakup i dostawę wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie” .

na dostawę opału

na dostawę żywności do stołówki Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie

Dotyczy postępowania pn. Opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali Gimnastycznej w Ociesękach wraz z doposażeniem”.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup oleju opałowego

Zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie przy ul. Łagowskiej 25.

dotyczącej postępowania na: „Modernizacja  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  miejscowości  Zalesie,  odcinek o długości 270 m”

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki