bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 złotych Nr CPV 66113000-5”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Dostawę i montaż 14 szt fabrycznie nowych stacji roboczych z systemem operacyjnym i 14 szt nowych monitorów do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie” .

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę żywności do stołówki Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Zakup i dostawę oleju napędowego grzewczego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie” .

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Dostawę żywności do stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie” .

dot. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu na zadanie pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł”

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty 30 000 euro na zadanie pn. ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Raków”

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę i montaż 14 szt fabrycznie nowych stacji roboczych z systemem operacyjnym i 14 szt nowych monitorów do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki