bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „dostawę i montaż wiaty przystankowej”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „dostawę z montażem wiaty przystankowej”

dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania "Odnawialne źródła energii dlamieszkańców Gminy Raków”

dla zadania pn. "Opracowania dokumentacji technicznej w ramach zadania "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Raków”

na zamówienie pn. „Wykonanie operatów szacunkowych”

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp – informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty 30.000 EURO na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

dotyczące zadania pn.,, Opracowania dokumentacji technicznej w ramach zadania ,,Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Raków”

na złożenia oferty  na dostawę z montażem wiaty przystankowej.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PFN.271.1.2017w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty 30.000 EURO na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, tj.
  1. CZĘŚĆ I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków inkasentów, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców.
  2. CZĘŚĆ II – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Raków.
  3. CZĘŚĆ III – ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Raków i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

dla zamówieniao wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2017 roku

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki