bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

dotyczącej postępowania na:
Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi Bardo Górne dz. nr ewid. 902 w km 0+000 do km 0+600”
Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi w m. Nowa Huta odcinek o długości 200 m”

Dotyczy zadania:  Podział nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków.

Dotyczy zadania: Podział nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków.

 w związku z przetargiem nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do działek 358/2, 360/1, 362/1, 366/1 w msc. Nowa Huta

Rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy Raków

Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi Bardo Górne dz. nr ewid. 902 w km 0+000 do km 0+600”
Zadanie nr 2 – „Modernizacja drogi w m. Nowa Huta odcinek o długości 200 m”

Podział nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do działek 358/2, 360/1, 362/1, 366/1 w msc. Nowa Huta

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do działek 358/2, 360/1, 362/1, 366/1 w msc. Nowa Huta

Zadanie nr 1. „Przebudowa drogi Bardo Górne dz. nr ewid. 902 w km 0+000 do km 0+600”
Zadanie nr 2 „Modernizacja drogi w m. Nowa Huta odcinek o długości 200 m”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki