bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Remont drogi w miejscowości Zalesie o nr. ewid. 168 Zalesie-Modrzewina oraz remont przepustu w miejscowości Bardo na drodze o nr. ewid. 903 Bardo – Świński Ryj”.

Wójt Gminy Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Remont drogi w miejscowości Bardo”. Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 45233142-6.

Wójt Gminy Raków informuje o otwarciu ofert w postępowaniu nr RŻL 7615/23/08 w dniu 09.07.2008r. o godz. 11:15 w trybie Przetargu nieograniczonego na :Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Budowę Sieci Wodociągowej wraz z

Wójt Gminy Raków ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę miejsc targowych na Pl. Wolności w Rakowie gmina Raków.

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budo

Wójt Gminy Raków ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: "Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Raków".

Wójt Gminy Raków, zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy.

Wójt Gminy Raków, zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy.

Postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych /Dz.U z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póż. zm/ określonego w art. 4 pkt. 8


Dot. ofert cenowych na 2008 rok na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Raków

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki