bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na remont drogi nr 73 w miejscowości Radostów. CPV 45233142-6

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Remont placówek edukacyjnych w gminie Raków”

na „Przebudowę budynku OSP” w Rakowie.

DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ KRUSZYWA NA DROGI W 2009ROKU

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Przebudowa budynku OSP” w Rakowie gm. Raków

Wójt Gminy Raków informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa dachu w szkole podstawowej w Ociesękach” wybrana została oferta:
Zakład Remontowo Budowlany „DARBUD” Darowski Adam, Kłoda, ul. Dług

Wójt Gminy Raków informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.115.153 złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Dostawę kruszywa”. Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 14.21.22.00-2

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
„Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Ociesękach” gm. Raków

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.115.153 złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i poży

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki