bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Dotyczy: zamówienia pn. Opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali Gimnastycznej w Ociesękach wraz z doposażeniem''

oferty dotyczącej postępowania na: „Przebudowa drogi Głuchów Lasy – Podwale dz. nr ewid. 258 od km 0+000 do km 1+300”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków.””
 
Dotyczy zadania: Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków.

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2017/2018 roku”

Dotyczy: zamówienia pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2017/2018 roku”

złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne Nr sprawy: IPM.D.271.2.2017(informacje – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
 
Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi Głuchów Lasy – Podwale dz. nr ewid. 258 od km 0+000 do km 1+300”

Gmina Raków zaprasza do składania ofert na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa wodociągu Bardo”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków.””

dotyczącej postępowania na: „Przebudowa drogi gminnej 369037 T w miejscowości Rembów”

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Raków w 2017/2018 roku

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki