bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Nowa Huta”

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków”

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: „ Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Raków”

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Huta”

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Huta”.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego służbowego dla Gminy Raków”.

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Raków

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego służbowego dla Gminy Raków”.

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI NOWA HUTA

na dostawę z montażem wiat przystankowych.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki