bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi Głuchów Lasy – Podwale dz. nr ewid. 258 od km 0+000 do km 1+300

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków”

na Opracowanie Analizy efektywności kosztowej dla operacji: „Budowa wodociągu Bardo”.

na realizację zadania Opracowanie Analizy efektywności kosztowej dla operacji: „Budowa wodociągu Bardo”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków

Dotyczy: postępowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Modernizację oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Rakowie”

Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej 369037 T w miejscowości Rembów”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie Analizy efektywności kosztowej dla operacji: „Budowa wodociągu Bardo”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raków w 2017 roku

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki