bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentów w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie, Urząd Gminy w Rakowie”

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Konserwacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków w okresie od stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Nowa Huta”

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Nowa Huta”

Konserwacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raków w okresie od stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Nowa Huta”

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Raków”

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: „ Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Raków”

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Huta”

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Huta”.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki