bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

najkorzystniejszej na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raków” - 2018 rok.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Dot. postępowania na: „Dostawę oprogramowania służącego do zarządzania zasobami IT”

dot. postępowania przetargowego o udzielenie  zamówienia  publicznego  na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY RAKÓW”

Dot. postępowania na: „Dostawę sprzętu komputerowego klasy UTM wraz z integralnym oprogramowaniem realizującym funkcje bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz świadczenie gwarancji i serwisu na dostarczone urządzenie wraz z oprogramowaniem”

dot. postępowania przetargowego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY RAKÓW”

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na: „Dostawę oprogramowania służącego do zarządzania zasobami IT”

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego klasy UTM wraz z integralnym oprogramowaniem realizującym funkcje bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz świadczenie gwarancji i serwisu na dostarczone urządzenie wraz z oprogramowaniem”

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY RAKÓW

na dostawę żywności do stołówki Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki