bip baner 2017 v2

Zamówienia publiczne

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raków.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego na wykonywanie zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP”  – zadanie „Współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków”. z dnia 3.04.2018 r. godz. 10.20

dot. Zaproszenia do składania propozycji cenowych na wykonanie robót geodezyjnych na rzecz Gminy Raków z dnia 2018-04-09

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raków w 2018 roku

Wykonanie robót geodezyjnych na rzecz Gminy Raków

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na: „Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy
Raków”.

dotyczącej postępowania na: „Zakup i dostawa nowego aparatu USG”

Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Raków

złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne Nr sprawy: GOZ.271.1.2018 (informacja – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
 
Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa p.n; „Zakup i dostawa nowego aparatu USG” dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Rakowie.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki