Drukuj
Urząd Gminy Raków informuje, że w dniu 08 kwietnia 2015r (środa)  o godzinie 17.00 w świetlicy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chańczy odbędzie się spotkanie mieszkańców  miejscowości Chańcza dotyczące konsultacji społecznych związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki – Etap IV od km 41+057 do km 46+050 DW 764. W spotkaniu będą uczestniczyć autorzy projektu Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek z Chełma, którzy omówią wariant przebiegu drogi wojewódzkiej 764 Etap IV od km 41+057 do km 46+050 i odpowiedzą na wszystkie pytania osób zainteresowanych rozbudową drogi wojewódzkiej.