Drukuj
w sprawie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raków
Niniejszym  informuje o wynikach konsultacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raków
  1. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach: 17 czerwiec -01 lipiec 2016 r.  poprzez:
    •    zamieszczenia projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raków w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rakow.pl, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.rakow.pl
  2. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli Mieszkańcy Gminy Raków.
  3. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do przedmiotowego Planu.
     
Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia