bip baner 2017 v2

Uchwały Rady Gminy Raków - 2015 r.

 
w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raków na lata 2016 – 2018

w sprawie:  określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków.

w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi  jednostek organizacyjnych  Gminy Raków

w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Raków na 2016 rok

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2016-2029

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2015-2028

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raków na 2016 rok

w sprawie przyjęcia propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych dotyczących wnioskowanych zmian rodzaju miejscowości
Podkorzenno, Antoniów, Mokradle.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie działki nr ewidencyjny 595/7, położonej w miejscowości
Ociesęki.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

w sprawie opłaty targowej

w sprawie opłaty miejscowej

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki