bip baner 2017 v2

Uchwały Rady Gminy Raków - 2013 r.

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

W sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Jolanty Waśko na działalności Wójta Gminy Raków

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

W sprawie: zatwierdzenia rocznego planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raków na rok 2014 rok

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2014-2025

W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2014

W sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2014”

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2013-2024

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki