Drukuj
o wynikach naboru na stanowisko inspektora d/s promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Kierownik CKFiRL informuje, że w ramach naboru na stanowisko inspektora d/s promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych wpłynęło 5 ofert. Tylko jedna spełniła wymogi formalne. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Dariusz Jóźwik zamieszkały w Rakowie.

Uzasdnienie dokonanego wyboru:
Wyłoniony kandydat posiada wymagane wykształcenie, staż pracy ( 3 lata 9 miesięcy w jednostce samorządu terytorialnego), doświadczenie w prowadzeniu spraw zwiazanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy strukturalnych oraz opracowywaniem i prowadzeniem spraw związanych z promocją gminy i regionu.

Kierownik CKFiRL
Agnieszka Zwierzyńska