Drukuj
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze - Młodszego referenta d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że w wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko Młodszego referenta d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, dokumenty aplikacyjne złożyło dwanaście kandydatek, dwie spełniły wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Do następnego etapu rekrutacji
zakwalifikowały się:

1. Paulina Banasiewicz zam. Raków.
2. Justyna Szczepaniak zam. Nowa Huta.
Kierownik GOPS w Rakowie
Teresa Jasińska