Drukuj
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
młodszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

    Kierownik  Gminnego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w  Rakowie   informuje,  że z powodu niewystarczającej liczby punków uzyskanych  w teście kwalifikacyjnym przez kandydatki na stanowisko młodszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej nabór nie został rozstrzygnięty.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rakowie
Teresa Jasińska