Drukuj

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że
wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia Panu Grzegorzowi Stondzik pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Kieleckiego znak: RO-II.6341.104.2015.PG z dnia 20.06.2016r. zmienionego decyzją z dnia 28.06.2017 r. znak: RO-II.6341.96.2017.PG na szczególne korzystanie z wód związane z gospodarowaniem wodą na obiekcie stawowym – 7 istniejących stawów rybnych o łącznej powierzchni lustra wody 1,742 ha i pojemności 25317,00m3, zlokalizowanych na dz. 122/5 w msc. Kolonia Szumsko, gm. Raków, w związku z naruszeniami warunków tejże decyzji ujawnionymi w wyniku przeprowadzonego przeglądu pozwolenia wodnoprawnego.

 

Załączniki
Pobierz plik (info_o_wszczeciu_2021_09_02.docx)info_o_wszczeciu_2021_09_02.docx
Rozmiar: 0.03 MB | Pobrano: 78 razy | Czas załączenia: 2021-09-02 14:32