bip baner 2017 v2

Informacje o sesjach - kadencja 2018-2023

 

Ograniczone posiedzenia ( tylko radni ) Komisji Stałych oraz Sesji w dniu 31.03.2020 / wtorek / odbędą się w Remizie OSP w Rakowie przy ulicy Buźnicznej 11A.

W przypadku pytań dotyczących przesłanych materiałów, uprzejmie prosi się Radnych o wcześniejszy kontakt ( do 30.03.2020 ) drogą elektroniczną lub telefoniczną z stanowiskami merytorycznymi.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz wytycznymi Wojewody Świętokrzyskiego sesja odbędzie się z ograniczeniem liczby uczestników do samych radnych. Jednocześnie informuje się, że obrady sesji będą transmitowane.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309), na wniosek ¼ ustawowego składu rady, zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Raków (sesję nadzwyczajną) na dzień 11 lutego 2020 r., (tj. dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku), na godz. 9.00, w budynku Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1 (sala konferencyjna UG).

Zwołuję sesję Rady Gminy Raków w dniu 04 lutego 2020 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309), na wniosek ¼ ustawowego składu rady, zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Raków (sesję nadzwyczajną) na dzień 24 stycznia 2020 r., (tj. dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia niniejszego wniosku), na godz. 10.00, w budynku Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1 (sala konferencyjna UG).

W dniu odbycia sesji, tj. w dniu 24 stycznia 2020 r., na godz. 9.30, na podst. przepisów Statutu Gminy Raków - § 58. ust. 1. Oddział 6. Komisje Rady – zwołuję także wspólne posiedzenie Komisji Rady. Miejsce posiedzenia Komisji - jak wyżej.

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w budynku po wygaszonym Gimnazjum w Rakowie, ul. Łagowska 25.

Raków, dnia 04.12.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309), na wniosek ¼ ustawowego składu rady, zwołuję XX sesję Rady Gminy Raków (sesję nadzwyczajną), tj. na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia niniejszego wniosku, tj. 6 grudnia 2019 r., na godz. 8.30, w budynku po wygaszonym Gimnazjum w Rakowie, ul. Łagowska 25, 26-035 Raków z następującym porządkiem obrad:

Zwołuję sesję Rady Gminy Raków w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 22 stycznia 2019 r o godz. 15.00 w lokalu Urzędu Gminy Raków /sala konferencyjna/.

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 21 grudnia 2018 r o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Raków /sala konferencyjna/.

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 04 grudnia 2018 r o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Raków /sala konferencyjna/.
 

w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Raków w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Raków oraz przez Wójta Gminy Raków wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki