bip baner 2017 v2


Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 29 marca 2017r o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach między sesjami.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie.
 5. Informacje Przewodniczącego Komisji Wspólnej : Spraw Społecznych, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego oraz Budżetu i Finansów z posiedzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
  b) zmian w budżecie gminy na 2017 r
  c) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Raków do nowego
  ustroju szkolnego – wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe na okres od 1 września 2017 r do
  dnia 31 sierpnia 2019 r,
  d) określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych
  form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Raków
  jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  e) przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Raków na lata 2016-2025”.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki