bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 11 października 2017 r o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich dwóch sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu z a I półrocze 2017 r.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Raków o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2016 r.
 7. Informacja Wójt Gminy Raków o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 r kierowników jednostek organizacyjnych, Z-cy Wójta, Skarbnika, Sekretarza oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Raków za I półrocze 2017 r wraz z opinią w formie uchwały NR11/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 8 września 2017r.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 i wynikach: egzaminu gimnazjalnego oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
  w szkołach prowadzonych przez Gminę Raków.
 10. Informacje Przewodniczących Komisji z posiedzeń.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2017-2030
  b) Zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  c) Udzielenia pomocy finansowej.
  d) Zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  e) W sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony środowiska dotyczących użytków ekologicznych,
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki