bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 16 listopada 2017 r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.
Proponowany porządek obrad sesji
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wspólnej z posiedzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Raków na lata 2017 – 2030
  b) zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  c) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  d) określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych
  e) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Raków instrumentem płatniczym
  f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rakowie.
  g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bardzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bardzie.
  h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szumsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szumsku
  i)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ociesękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ociesękach.
  j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018r
  k) uchwalenia dokumentu „Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki