bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Komisji Wspólnej z posiedzenia.
 4. Informacja Wójta o podjętych działaniach pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116 położonej w msc. Celiny obręb 0002 Celiny,
  b) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o powierzchni 1,0000 ha wydzielonej z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 259/16 położonej w msc. Pułaczów, obręb geodezyjny 0016 Pułaczów,
  c) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 259/16 połozonej w msc. Pągowiec, obręb geodezyjny 0015 Pągowiec,
  d) podziału gminy Raków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym,
  e) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta gminy Raków.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki