bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 04 grudnia 2018 r o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Raków /sala konferencyjna/.
 
Proponowany porządek obrad sesji
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2018 – 2035,
  2) zmian w budżecie gminy na 2018 r,
  3) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego,
  4) określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,
  5) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Chańczy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 926/21 stanowiącej własność Gminy Raków,
  6) uchwalenia dokumentu pn „ Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
  7) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Raków,
  8) powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego,
  9) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy ,
  10) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  11) podjęcie uchwał w sprawie imiennych składów osobowych komisji stałych i wyboru ich przewodniczących .
  a) ustalenie imiennego składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów, Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz jej przewodniczącego.
  b) ustalenie imiennego składu osobowego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty Kultury i Bezpieczeństwa oraz wybór jej przewodniczącego.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Sławomir Gierek

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki