bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 21 grudnia 2018 r o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Raków /sala konferencyjna/.
Proponowany porządek obrad sesji
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji
 3. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036,
  2) budżetu Gminy na 2019 rok,
  3) pomocy finansowej,
  4) Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2018-2035,
  5) zmian w budżecie gminy na 2018 r,
  6) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Raków,
  7) rocznego planu kontroli Komisji Budżetu i Finansów,
  8) rocznego planu pracy Komisji Spraw Społecznych,
  9) rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego,
  10) rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  11) rocznego Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  12) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Raków.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Raków
/-/ Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki