bip baner 2017 v2

Zwołuję sesję Rady Gminy Raków w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.

Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie poprzez głosowanie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XV – sesja 9 październik 2019 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Raków o podjętych działaniach między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wspólnej z posiedzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036,
  b) zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  d) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chańczy – działka nr 926/8,
  f) uchwalenia dokumentu pn. „Roczny Program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
  g) Komisji Spraw Społecznych.

 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy Raków 
Sławomir Gierek
Załączniki
Pobierz plik (Projekt_Uchwaly_w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Rakow_na_lata_2019-2036.pdf)Projekt_Uchwaly_w_sprawie_zmiany_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Rakow_na_lata_2019-2036.pdf
Rozmiar: 0.26 MB | Pobrano: 30 razy | Czas załączenia: 2019-11-22 09:23
Pobierz plik (Projekt_Uchwaly_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_2019.pdf)Projekt_Uchwaly_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_2019.pdf
Rozmiar: 0.2 MB | Pobrano: 30 razy | Czas załączenia: 2019-11-22 09:23
Pobierz plik (Projekt_Uchwaly_w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_nieruchomosci.pdf)Projekt_Uchwaly_w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_nieruchomosci.pdf
Rozmiar: 0.3 MB | Pobrano: 30 razy | Czas załączenia: 2019-11-22 09:23
Pobierz plik (Projekt_Uchwaly_w_sprawie_obnizenia_sredniej_ceny_skupu_zyta_do_celow_wymiaru _podatku_rolnego.pdf)Projekt_Uchwaly_w_sprawie_obnizenia_sredniej_ceny_skupu_zyta_do_celow_wymiaru _podatku_rolnego.pdf
Rozmiar: 0.2 MB | Pobrano: 25 razy | Czas załączenia: 2019-11-22 09:23
Pobierz plik (Projekt_Uchwaly_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_nieruchomosci_Chancza_926-8.pdf)Projekt_Uchwaly_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_nieruchomosci_Chancza_926-8.pdf
Rozmiar: 0.61 MB | Pobrano: 31 razy | Czas załączenia: 2019-11-22 09:24
Pobierz plik (Projekt_Uchwaly_sprawie_uchwalenia_dokumentu_Roczny program_wspolpracy_Gminy Raków.pdf)Projekt_Uchwaly_sprawie_uchwalenia_dokumentu_Roczny program_wspolpracy_Gminy Raków.pdf
Rozmiar: 0.51 MB | Pobrano: 21 razy | Czas załączenia: 2019-11-22 09:24
Pobierz plik (Projekt_Uchwaly_w_sprawie_Komisji_Spraw_Spolecznych.pdf)Projekt_Uchwaly_w_sprawie_Komisji_Spraw_Spolecznych.pdf
Rozmiar: 0.26 MB | Pobrano: 39 razy | Czas załączenia: 2019-11-22 09:24

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki