bip baner 2017 v2

Raków, dnia 04.12.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309), na wniosek ¼ ustawowego składu rady, zwołuję XX sesję Rady Gminy Raków (sesję nadzwyczajną), tj. na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia niniejszego wniosku, tj. 6 grudnia 2019 r., na godz. 8.30, w budynku po wygaszonym Gimnazjum w Rakowie, ul. Łagowska 25, 26-035 Raków z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pisma obywatelki z informacją
  o możliwości złamania przez Wójta Gminy Raków ustawowego zakazu łączenia funkcji wójta
  z zatrudnieniem w administracji rządowej, co może stanowić naruszenie praworządności –
  w celu analizy zgłoszonego problemu i wypracowania opinii dla Rady Gminy Raków,
  b) zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania możliwości naruszenia przez Wójta Gminy Raków ustawowego zakazu łączenia funkcji wójta z zatrudnieniem w administracji rządowej, co wg przepisów ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o samorządzie gminnym powoduje wygaśnięcie mandatu wójta.

 4. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał w załączeniu.

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309/

 

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Gierek

Załączniki
Pobierz plik (Projekt_Uchwaly_RG_Rakow_przekazanie_pisma_do_Komisji_Rewizyjnej.pdf)Projekt_Uchwaly_RG_Rakow_przekazanie_pisma_do_Komisji_Rewizyjnej.pdf
Rozmiar: 0.21 MB | Pobrano: 66 razy | Czas załączenia: 2019-12-04 15:12
Pobierz plik (Projekt_Uchwaly_RG_Rakow_przekazanie_pisma_do_KSWiP.pdf)Projekt_Uchwaly_RG_Rakow_przekazanie_pisma_do_KSWiP.pdf
Rozmiar: 0.18 MB | Pobrano: 51 razy | Czas załączenia: 2019-12-04 15:12

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki