bip baner 2017 v2

Zawiadamiam o sesji Rady Gminy Raków w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w budynku po wygaszonym Gimnazjum w Rakowie, ul. Łagowska 25.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołów: nr XVI z 21.10.2019 r., nr XVII z 29.10.2019 r., nr XVIII z 25.11.2019 r., nr XIX z 29.11.2019 r., nr XX z 06.12.2019 r., nr XXI z 06.12.2019 r.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych z posiedzenia.
 5. Informacja Wójta Gminy Raków o działaniach podjętych między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020- 2038,
  b) uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2020 rok,
  c) udzielenia pomocy finansowej,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036,
  e) zmiany w budżecie Gminy Raków na 2019 rok,
  f) zmiany uchwały nr XVII/161/2019 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2019 roku w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  g) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
  h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
  i) przystąpienia Gminy Raków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  j) odwołania Skarbnika Gminy Raków,
  k) powołania Skarbnika Gminy Raków,
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gierek

Załączniki
Pobierz plik (Uchwala__budżet_2019.pdf)Uchwala__budżet_2019.pdf
Rozmiar: 0.71 MB | Pobrano: 69 razy | Czas załączenia: 2019-12-17 16:39
Pobierz plik (Uchwala_budzetowaI_2020.pdf)Uchwala_budzetowaI_2020.pdf
Rozmiar: 2.82 MB | Pobrano: 92 razy | Czas załączenia: 2019-12-17 16:39
Pobierz plik (pomoc_finansowa.pdf)pomoc_finansowa.pdf
Rozmiar: 0.19 MB | Pobrano: 75 razy | Czas załączenia: 2019-12-17 16:40
Pobierz plik (Uchwala_Projekt_2019-11-26.pdf)Uchwala_Projekt_2019-11-26.pdf
Rozmiar: 0.4 MB | Pobrano: 66 razy | Czas załączenia: 2019-12-17 16:40
Pobierz plik (Uchwala_Projekt_2019-11-26_stawka.pdf)Uchwala_Projekt_2019-11-26_stawka.pdf
Rozmiar: 0.11 MB | Pobrano: 70 razy | Czas załączenia: 2019-12-17 16:40
Pobierz plik (Uchwala_Projekt_2019-12-05.pdf)Uchwala_Projekt_2019-12-05.pdf
Rozmiar: 0.19 MB | Pobrano: 69 razy | Czas załączenia: 2019-12-17 16:40
Pobierz plik (Uchwala_Projekt_2019-12-09.pdf)Uchwala_Projekt_2019-12-09.pdf
Rozmiar: 0.59 MB | Pobrano: 85 razy | Czas załączenia: 2019-12-17 16:40
Pobierz plik (Uchwala_w_sprawie_odwolania_skarbnika.pdf)Uchwala_w_sprawie_odwolania_skarbnika.pdf
Rozmiar: 0.18 MB | Pobrano: 85 razy | Czas załączenia: 2019-12-17 16:40
Pobierz plik (Uchwala_w_sprawie_powolania_skarbnika.pdf)Uchwala_w_sprawie_powolania_skarbnika.pdf
Rozmiar: 0.18 MB | Pobrano: 96 razy | Czas załączenia: 2019-12-17 16:40
Pobierz plik (WPF_2019-2036.pdf)WPF_2019-2036.pdf
Rozmiar: 0.72 MB | Pobrano: 80 razy | Czas załączenia: 2019-12-17 16:40
Pobierz plik (WPF_2020-2038.pdf)WPF_2020-2038.pdf
Rozmiar: 3.31 MB | Pobrano: 81 razy | Czas załączenia: 2019-12-17 16:41

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki