bip baner 2017 v2

Zwołuję sesję Rady Gminy Raków w dniu 04 lutego 2020 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z sesji: Nr XXII z dnia 23 grudnia 2019 r, Nr XXIII z dnia 9 stycznia 2020
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych z posiedzeń Komisji.
 5. nformacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  b. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2038
  c. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
  d. w sprawie opłaty targowej
  e. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków
  f. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raków na rok szkolny 2019/2020
  g. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rakowie poprzez zmianę siedziby
  h. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  i. w sprawie powierzenia Powiatowi Staszowskiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Raków usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach
  j. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Huta - działka nr 131/2
  k. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej w Rakowie, oznaczonej jako działka nr 1414/6
  l. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Chańczy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 926/21, stanowiącej własność Gminy Raków.
  m. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Raków

 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gierek

Załączniki
Pobierz plik (projekt uchwały - zmiany w budżecie gminy na 2020 r.pdf)projekt uchwały - zmiany w budżecie gminy na 2020 r.pdf
Rozmiar: 1.34 MB | Pobrano: 85 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 14:58
Pobierz plik (projekt uchwały - wieloletnia prognoza finansowa.pdf)projekt uchwały - wieloletnia prognoza finansowa.pdf
Rozmiar: 3.58 MB | Pobrano: 67 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 14:58
Pobierz plik (projekt uchwały - udzielenie pomocy rzeczowej.pdf)projekt uchwały - udzielenie pomocy rzeczowej.pdf
Rozmiar: 0.19 MB | Pobrano: 64 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 14:58
Pobierz plik (projekt uchwały - opłata targowa.pdf)projekt uchwały - opłata targowa.pdf
Rozmiar: 0.21 MB | Pobrano: 74 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 14:59
Pobierz plik (projekt uchwały - dofinansowanie doskonalenia nauczycieli.pdf)projekt uchwały - dofinansowanie doskonalenia nauczycieli.pdf
Rozmiar: 0.28 MB | Pobrano: 68 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 14:59
Pobierz plik (projekt uchwały - określenie średniej ceny paliwa.pdf)projekt uchwały - określenie średniej ceny paliwa.pdf
Rozmiar: 0.19 MB | Pobrano: 62 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 14:59
Pobierz plik (projekt uchwały - przekształcenie ZSP.pdf)projekt uchwały - przekształcenie ZSP.pdf
Rozmiar: 0.19 MB | Pobrano: 63 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 14:59
Pobierz plik (projekt uchwały - odpłatność za pobyt w schroniskach.pdf)projekt uchwały - odpłatność za pobyt w schroniskach.pdf
Rozmiar: 0.19 MB | Pobrano: 64 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 15:00
Pobierz plik (projekt uchwały - ŚDS.pdf)projekt uchwały - ŚDS.pdf
Rozmiar: 0.39 MB | Pobrano: 80 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 15:00
Pobierz plik (projekt uchwały - sprzedaż nieruchomości Nowa Huta 131-2.pdf)projekt uchwały - sprzedaż nieruchomości Nowa Huta 131-2.pdf
Rozmiar: 0.63 MB | Pobrano: 70 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 15:00
Pobierz plik (projekt uchwały - służebność przesyłu nieruchomość Raków 1414-6.pdf)projekt uchwały - służebność przesyłu nieruchomość Raków 1414-6.pdf
Rozmiar: 0.62 MB | Pobrano: 69 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 15:00
Pobierz plik (projekt uchwały - służebność przejazdu nieruchomość Chańcza 926-21.pdf)projekt uchwały - służebność przejazdu nieruchomość Chańcza 926-21.pdf
Rozmiar: 0.78 MB | Pobrano: 63 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 15:00
Pobierz plik (projekt uchwały - wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.pdf)projekt uchwały - wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.pdf
Rozmiar: 0.3 MB | Pobrano: 67 razy | Czas załączenia: 2020-01-29 15:00

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki