bip baner 2017 v2

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia sesji, stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 3. Zatwierdzenie protokołów z obrad sesji w dniach:
  a) 23 grudzień 2019 - sesja Nr XXII
  b) 9 styczeń 2010 - sesja nr XXIII
  c) 24 styczeń 2020 - sesja nrXXIV
  d) 4 luty 2020 - sesja nr XXV
  e) 11 luty 2020 - sesja nr XXVI
 4. Informacja Wójta o podjetych działaniach pomiędzy sesjami
 5. Informacja Przewodniczacego Komisji Wspólnych z posiedzenia w dniu 24 lutego 2020 r
 6. Złożenie sprawozdań z prac komisji stałych za 2019 r
  a) Komisja Spraw Społecznych
  b) Komisja Rolnictwa ,Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego
  c) Komisja Budżetu i Finansów
  d) Komisja Rewizyjna
  e) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Raków
  a) zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i jej wybór
  b) Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania wraz z jego zatwierdzeniem
  c) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady, zamknięcie i zatwierdzenie listy kandydatów
  d) Głosowanie tajne na Przewodniczacego Rady
 8. Przerwa w obradach w celu obliczenia głosów
 9. Przedstawienie i odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczacego Rady Gminy Raków
 11. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Raków
  a) Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  b) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Raków
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
  b) zmian w budżecie gminy na 2020 r
  c) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bardzie w celu utworzenia filii Szkoły Podstawowej w Ociesękach
  d) planu pracy na 2020 r Komisji Spraw Społecznych
  e) planu pracy na rok 2020 Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego
  f) planu pracy na 2020 r Komisji Budżetu i Finansów
  g) planu pracy na 2020 r Komisji Rewizyjnej
  h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Ociesękach oznaczonych jako działki o nr: 275/3,275/4,252,253,119,120
  i) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Rakowie, oznaczonych jako działki o nr 937,1151,1160/9,2792,2474/6,2474/3,1414/6,1414/15,2679,3160/1,2912,3181, oraz na nieruchomościach położonych w Życinach, oznaczonych jako działki nr 248,251,431.
  j) sprzedaży nieruchomości położonej w Chańczy - działka nr 916/4
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Gratka

Dodatkowe informacje: http://rakow.esesja.pl/posiedzenie/e79bbc30-3f2c-4

Załączniki
Pobierz plik (projekt-uchwaly-w-spr-skargi-p-l-j-na-wojta-gminy-rakow-z-uzasadnieniem_716704.pdf)projekt-uchwaly-w-spr-skargi-p-l-j-na-wojta-gminy-rakow-z-uzasadnieniem_716704.pdf
Rozmiar: 0.27 MB | Pobrano: 178 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 11:27
Pobierz plik (wpf.zip)wpf.zip
Rozmiar: 2.57 MB | Pobrano: 74 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 11:28
Pobierz plik (zmiany w budzecie.zip)zmiany w budzecie.zip
Rozmiar: 0.97 MB | Pobrano: 82 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 11:28
Pobierz plik (uchwala-w-sprawie-likwidacji-sp-bardo_715251.rtf)uchwala-w-sprawie-likwidacji-sp-bardo_715251.rtf
Rozmiar: 0.06 MB | Pobrano: 93 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 11:30
Pobierz plik (projekt-planu-pracy-komisja-budzetu-i-finansow-2020-r_715255.odt)projekt-planu-pracy-komisja-budzetu-i-finansow-2020-r_715255.odt
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 55 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 11:30
Pobierz plik (projekt-planu-pracy-komisja-reolnictwa-2020-r_715254.odt)projekt-planu-pracy-komisja-reolnictwa-2020-r_715254.odt
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 50 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 11:30
Pobierz plik (projekt-planu-pracy-komisja-rewizyjna-2020-r_715256.odt)projekt-planu-pracy-komisja-rewizyjna-2020-r_715256.odt
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 55 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 11:30
Pobierz plik (projektplanu-prcy-komisja-spraw-spolecznychdocx_715252.docx)projektplanu-prcy-komisja-spraw-spolecznychdocx_715252.docx
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 50 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 11:30
Pobierz plik (uchwala-n1_715265.docx)uchwala-n1_715265.docx
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 72 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 11:30
Pobierz plik (uchwala-n2_715270.docx)uchwala-n2_715270.docx
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 69 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 11:31
Pobierz plik (uchwala-nr_715261.docx)uchwala-nr_715261.docx
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 63 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 11:31
Pobierz plik (uchwala-wybor-przewodniczacego_715250.docx)uchwala-wybor-przewodniczacego_715250.docx
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 100 razy | Czas załączenia: 2020-02-21 12:07

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki