bip baner 2017 v2

O zwołaniu XXXV sesji w dniu 10 września o godz.10.30 w budynku OSP w Rakowie

 
W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz wytycznymi Wojewody Świętokrzyskiego sesja odbędzie się z ograniczeniem liczby uczestników do samych radnych. Jednocześnie informuje się, że nagranie z sesji będzie udostępnione na stronie urzędu gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji NR XXXIII z dnia 16 lipca 2020 r.
 4. Informacja Wójta o działaniach pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji stałych.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  b) zmian w budżecie gminy na 2020 r
  c) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/51/2011 Rady Gminy Raków z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.

 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Raków odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 9.00.

 

Przewodniczący Rady Gminy Raków
Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki