bip baner 2017 v2

Zwołuję na dzień 30 listopada XXXVIII sesję Rady Gminy Raków. Posiedzenie odbędzie się o godzinie 11.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie.

Porządek obrad (dla sesji oraz dla wspólnego posiedzenia komisji) jest następujący:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Zatwierdzenie protokołu Nr XXVII z dni 8 października 2020 r
3. Sprawozdanie z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych
4. Sprawozdanie wójta z działalności pomiędzy sesjami
5. Informacja Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych podległych mu kierowników i pracowników.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
b) zmian w budżecie gminy
c) pomocy finansowej
d) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
e) Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
f) Regulaminu utrzymania czystości w Gminie Raków na rok 2021
g) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
h) Uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowymi zasobami Gminy Raków na lata 2020 - 2025
8. Wolne wnioski i zapytania
9. Zamknięcie obrad sesji

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych– 30 listopad 2020 godz. 9.30 – budynek OSP Raków

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki