bip baner 2017 v2

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz zgodnie z art.20 pkt 3 Statutu Gminy wnoszę o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Raków, tj. na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności dla Gminy Raków oraz Regulaminu usług transportowych korzystania z samochodu przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji usługi door0to-door.
4. Podjęcie uchwały
5. Zamknięcie obrad sesjiProjekt uchwały w załączeniu do niniejszego wniosku.

Zwołanie sesji nadzwyczajnej wynika z potrzeby przesłania uchwały do dnia 18 grudnia. Jest to warunek otrzymania dotacji.

Proponuję zwołać posiedzenie wspólne Komisji stałych na dzień 14 grudnia 2020 r na godz. 9.00, a sesję nadzwyczajną na godz.9.30 tego samego dnia, tuż przed zaplanowaną Komisja Budżetu na godz.10.00

 

Wójty Gminy Raków
/-/ Damian Szpak

Załączniki
Pobierz plik (wniosek_sesja_nadzwyczajna_2020_12_11.docx)wniosek_sesja_nadzwyczajna_2020_12_11.docx
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 24 razy | Czas załączenia: 2020-12-11 07:35

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki