bip baner 2017 v2

w Sali konferencyjnej urzędy gminy w Rakowie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie XXXIX protokołu z sesji z dnia 14 grudnia 2020 r.
 4. Informacja z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Raków.
 5. Informacja z posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu budżetu na 2021 r
 6. Sprawozdanie Wójta z realizowanych działań.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038.
  b. uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2021 rok.
  c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2037.
  d. sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  e. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  f. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Raków.
  g. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
  h. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Raków na 2020 r.
  i. przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - petycji w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
  j. utworzenia ośrodka wsparcia - Klubu Senior+ w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie, przyjęcia Regulaminu Klubu „Senior+” w Rakowie i zasad kwalifikowania uczestników klubu oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+"
  k. statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Raków

Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki