bip baner 2017 v2

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy – ul. Ogrodowa 1

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr L z 30 listopada 2020
 4. Zatwierdzenie protokołu Nr. XL z 29 grudnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Wójta z działań realizowanych pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038,
  b) zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  c) zmiany Uchwały Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
  d) organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Raków
  e) określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raków
  f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Raków na lata 2021 – 2028
  g) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki