bip baner 2017 v2

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawianie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z posiedzenia wspólnego komisji stałych
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2021-2038
  b) zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  c) zmiany uchwały Nr XL/270/2020 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w miejscowości Bardo, oznaczonych jako działki nr 834/2, 311/3, 323, nieruchomościach położonych w miejscowości Szumsko, oznaczonych jako działki nr 191/10, 191/18, 191/19, 362, oraz nieruchomościach położonych w miejscowości Szumsko-Kolonia, oznaczonych jako działki nr 112, 86/1, 90/1

 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Raków
/-/ Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki