bip baner 2017 v2

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) na wniosek ¼ składu Rady zwołuję nadzwyczajną L Sesje Rady Gminy Raków na dzień 19 października 2021, godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.

Proponowany porządek obrad zgodnie ze złożonym wnioskiem:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Informacja z posiedzenia wspólnego komisji stałych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości o powierzchni 1,7100 ha oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 135/2 położonej w miejscowości Mędrów, obręb geodezyjny 0011 Mędrów na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Raków
Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki