Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

w dniu 30 sierpnia 2022 r., godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr LIX z sesji w dniu 30 czerwca 2022 r.
4. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
b) zmian w budżecie gminy na 2022 r.
c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela oddziału przedszkolnego pracującego z grupami dzieci 6-letnich i młodszych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Raków
d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raków na rok szkolny 2022/2023
e) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
f) wyrażenia zgody na zmianę celu na który została darowana nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 736 położona w Rembowie
g) zmiany uchwały Nr XLI/281/2021 Rady Gminy Raków z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raków
7. Wolne wnioski i zapytania
8. Zamknięcie obrad sesji

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Raków
Jerzy Nowak

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki