Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

w dniu 30 września 2022 r., godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Wręczenie nowo wybranej Radnej zaświadczenia o wyborze
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną Gminy Raków
5. Stwierdzenie quorum
6. Zatwierdzenie protokołu Nr LX z sesji z dnia 30 sierpnia 2022 r.
7. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych
8. Sprawozdanie Wójta z działań pomiędzy sesjami
9. Podjęcie uchwał w sprawie
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
b) zmian w budżecie gminy na 2022 r
c) wyrażenia zgody na zmianę celu na który została darowana nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 736 położona w Rembowie
d) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia – klubach seniora dla mieszkańców gminy Raków
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie na okres 30 lat części nieruchomości nr ewid. 2596 położonej w miejscowości Raków, gm. Raków.
f) zmieniająca uchwałę Nr LX/418/2022 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raków na rok szkolny 2022/2023
10. Wolne wnioski i zapytania
11. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Raków
/-/Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki