Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

w dniu 29 listopada 2022, godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawianie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu:
a) nr LXII z sesji w dniu 21.10.2022 r.
b) nr LXIII z sesji nadzwyczajnej w dniu 21.10.2022r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
6. Sprawozdanie z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych
7. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2022-2038
b) zmian w budżecie gminy na 2022 r.
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
g) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
h) wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Raków z obszarem Gminy Łagów oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem
i) uchwalenia dokumentu pn. "Roczny program współpracy Gminy Raków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Raków
Stanisław Gratka

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki